Disclaimer

Geen van de content van de website; wintersportlive.nl mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet verspreiding of op welke andere wijze dan ook en evenmin in een geautomatiseerd gegevensbestand worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke (per email) toestemming van Wintersport Live.

Het gebruik van het Wintersport Live logo is alleen toegestaan na toestemming van Wintersport Live.

Aansprakelijkheid

Alle publicaties op Wintersportlive.nl worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid voor onze bezoekers samengesteld. Bij mogelijke onjuistheden zijn wij echter niet aansprakelijk. Veel van de geplaatste content op deze website wordt door middel van reacties op artikelen en blogs en via het het forum toegevoegd door onze gebruikers en bezoekers. Zowel onze gebruikers als Wintersport Live kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte schadegevolgen van de gepubliceerde informatie.

Linken

Linken naar pagina’s en subpagina’s van de wintersportlive.nl website is toegestaan, mits dit rechtmatig is en de naam van Wintersport Live daarmee niet wordt aangetast. Linken naar de website van Wintersport Live dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage of direct naar een subpagina en moet bij voorkeur verwijzen naar een zelfstandige pagina in een nieuw browser-venster (target=”_blank”).

Links naar derden

Links naar derden vallen niet binnen de invloed van Wintersport Live, waardoor Wintersport Live niet voor de inhoud van de pagina’s van derden verantwoordelijk kan worden gehouden. Wintersport Live is niet aansprakelijk voor de privacybescherming, de inhoud of voor de diensten die via derden websites aangeboden worden.

Cookies

wintersportlive.nl maakt gebruik van cookies voor het monitoren van statistieken onder de bezoekers van wintersportlive.nl. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend.

Reden gebruik cookies

Wintersport Live analyseert de statistieken om de website beter af te stemmen aan de bezoekers en kan door middel van cookies gepersonaliseerde

Cookies bevatten geen persoonsgegevens

Cookies bevatten geen persoonsgegevens. wintersportlive.nl gebruikt daarom de cookies ook niet om u persoonlijk te identificeren.

Bezwaar tegen gebruik cookies

Wanneer u bezwaar heeft tegen het gebruiken van cookies kunt u via de instellingen van uw browser de cookies uitschakelen. Na het uitschakelen van cookies in uw browser zal dit geen gevolgen hebben voor het gebruik van wintersportlive.nl.

De statistieken op deze website worden bijgehouden met behulp van Google Analytics. Dit is één van de meest gebruikte webanalyse-services en wordt aangeboden door Google Inc.

Google adsense

Deze website maakt op dit moment geen gebruik van Google Adsense. Wij vinden het belangrijk dat jij alleen wintersport gerelateerde publicaties en advertenties ziet, daarom kiest Wintersport Live er voor om geen 'random' Google advertenties te tonen.

Wat is Google Adsense: Google Adsense is een programma van Google om advertenties weer te geven. Om deze reclame af te stemmen op de persoonlijke voorkeuren van de bezoeker, wordt er door externe leveranciers, waaronder Google, gebruik gemaakt van cookies. Google maakt gebruik van de “DART-cookie”. Met de DART-cookie kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven op basis van je bezoek aan deze en/of andere sites op het internet.

Privacy

Op diverse plaatsen op wintersportlive.nl vragen wij u om persoonlijke gegevens op te geven zoals uw naam en emailadres. Wintersport Live gebruikt deze gegevens enkel voor de door u gekozen communicatie doeleinden. Uw gegevens worden vertrouwelijk bewaard worden en worden nooit uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar gemaakt. Bij het plaatsen van reacties op blogs, artikelen of advertorials of andere vormen van content op wintersportlive.nl slaan wij gegevens van de gebruiker op om deze te identificeren en zo misbruik van wintersportlive.nl te voorkomen.

Content toevoegen

Op verscheiden plekken op wintersportlive.nl of via emailcorrespondentie kunnen gebruikers eigen content (zoals foto’s, filmpjes en teksten) toevoegen. Met het toevoegen van deze content geeft de gebruiker wintersportlive.nl toestemming deze zonder vergoeding te gebruiken, te bewerken of te verwerken in verschillende online en offline bezigheden waar Wintersport Live bij betrokken is. De gebruiker garandeert dat hij bevoegd is om deze content te mogen publiceren en dat hij eventueel voor publicatie van deze informatie benodigde toestemmingen van derden heeft verkregen.

Weer & Sneeuw

Alle gepubliceerde weerberichten, weersvoorspelling en andere vormen van prognoses door Wintersport Live of door de gebruikers van Wintersport Live met betrekking tot het weer en het verschaffen van sneeuwcondities geven geen enkele garantie op de juistheid van de uitkomst. Wintersport Live is dan ook in geen geval verantwoordelijk voor de uitkomst van deze voorspellingen en prognoses en de acties die door lezer worden verricht naar aanleiding van deze voorspellingen.

Gepubliceerde weerberichten en voorspellingen worden samengesteld uit een combinatie van diverse bronnen.